احکام عبادات

روزه، جنابت، تیمم، اذان، نماز
انجام غسل و تیمم پس از اذان صبح برای روزه دار 23:46 - 1397/03/05 بازدید: 29

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر شخص محتلم به تصور اینکه با شنیدن اذان امکان تیمم نیست، تیمم ننماید، روزه او صحیح است اما برای نماز صبح باید غسل نماید.

آمپول، روزه، تزریق
آمپول هایی که تزریق شان روزه را باطل می کند 23:37 - 1397/03/05 بازدید: 25

- طبق نظر مقام معظم رهبری، بنابر احتیاط واجب آمپول های مقوی یا مغذی و هر آمپولی که در رگ تزریق می شود، روزه را باطل می کند.

روزه، رطوبت، اشیاء
روزه و فرو بردن رطوبت اشیاء‌ خارجی وارده به دهان 23:36 - 1397/03/05 بازدید: 21

- طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر رطوبت اشیاء خارجی وارد شده به دهان به قدری کم باشد که در آب دهان  مستهلک شود، فرو بردن آن برای روزه دار اشکالی ندارد.

روزه، مسواک، خمیردندان
روزه و مسواک با خمیر دندان 23:33 - 1397/03/05 بازدید: 31

- مسواك زدن در حال روزه به شرطی که از فرو رفتن آب دهان جلوگيرى شود؛ اشکال ندارد.

سرم، روزه، دارویی، غذایی
تزریق سرم برای روزه دار 00:45 - 1397/03/05 بازدید: 77

- طبق نظر مقام معظم رهبری، روزه دار باید بنابر احتیاط واجب از انواع سرم خودداری نماید.

وقت، نماز، مغرب،‌عشا
ضیق وقت و اولویت نماز مغرب یا عشاء 00:42 - 1397/03/05 بازدید: 75

- کسی که در وقت مخصوص نماز عشاء فقط به اندازه 5 رکعت وقت دارد، ابتدا باید نماز مغرب را بخواند.

نماز، استیجاری، اذان، اقامه
گفتن اذان و اقامه نماز استیجاری بعد از نماز جماعت 00:40 - 1397/03/05 بازدید: 63

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورت خواندن نماز استیجاری در مسجد، بعد از اتمام نماز جماعت و قبل از به هم خوردن صفوف، گفتن اذان و اقامه لازم نیست.

روزه، تزریق، خون
تزریق خون برای روزه دار 23:14 - 1397/03/03 بازدید: 40

- طبق نظر مقام معظم رهبری، تزریق خون بنابر احتیاط واجب، مبطل روزه است.

روزه، دندان، مسواک، خلال
غذای لای دندان و لزوم مسواک برای روزه دار 23:11 - 1397/03/03 بازدید: 49

- طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر روزه دار بداند در روز چيزى از غذای مانده در لای دندان در طی روز فرو مى رود، بايد دندان خود را خلال يا مسواك كند.

روزه، دندان، فرو بردن
روزه و فرو بردن ذرات باقیمانده غذا در دهان 23:10 - 1397/03/03 بازدید: 45

- فرو بردن عمدی غذای باقیمانده در لای دندان موجب بطلان روزه می شود.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام عبادات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 363